Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Wim Wyloeck photography, gevestigd in de Vrijheidsstraat 27, 1770 Liedekerke (hierna “Wim Wyloeck photography”), uit welke persoonsgegevens Wim Wyloeck photography verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt/gebruikt.

Algemeen

Wim Wyloeck photography respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.wimwyloeckphotography.be, zijn (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties.
Wim Wyloeck photography gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Wim Wyloeck photography gerelateerd zijn. 
De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsook op het moment van verwerking de actuele nationale (Belgische) regelgeving.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Wim Wyloeck photography of wanneer u op welke manier dan ook contact heeft met Wim Wyloeck photography (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website), legt Wim Wyloeck photography de door u opgegeven gegevens vast. Wim Wyloeck photography bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Voorbeelden van zulke persoonsgegevens zijn uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Wim Wyloeck photography gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening/facturatie, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar oordeel van Wim Wyloeck photography, afhankelijk van de aard van het contact noodzakelijk is.
Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving (bijvoorbeeld BTW-administratie).

U kunt te allen tijde de website van Wim Wyloeck photography anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Wim Wyloeck photography te delen.

Beveiliging

Wim Wyloeck photography zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
Enkele van deze maatregelen zijn:

  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord
  • alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Nieuwsbrief

Wim Wyloeck photography informeert ook geïnteresseerden over zijn dienstverlening door middel van een nieuwsbrief.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Squarespace Analytics

Wim Wyloeck photography maakt gebruik van Google Analytics en Squarespace Analytics.
Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics en/of Squarespace Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics en Squarespace Analytics krijgt Wim Wyloeck photography inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google en Squarespace opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google & Squarespace kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en Squarespace hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google en Squarespace verwerken.
Wim Wyloeck photography heeft hier geen invloed op.
Wim Wyloeck photography heeft Google en Squarespace niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google en/of Squarespace diensten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Wim Wyloeck photography opnemen door het sturen van een e-mail naar: wim.wyloeck@gmail.com. Gelieve als onderwerp “Persoonsgegevens” te vermelden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wim Wyloeck photography behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.