ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Fotosessie

Een afspraak voor een fotosessie dient steeds bevestigd te worden door de klant via e-mail. Deze e-mail, in combinatie met de betaling van het voorschot (50% van de gekozen formule), geldt als bindend contract tussen Wim Wyloeck photography en de klant.

Fotoafdrukken

Het prijsmodel is gebaseerd op de aanlevering van digitale beelden. Een bestelling van fotoproducten zoals fotoprints, canvassen, kaartjes, forex, enz. wordt pas geplaatst na ontvangst van betaling of na bevestiging van de klant via e-mail. Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden, dient de klant dit binnen de 48u kenbaar te maken aan de fotograaf en wordt in gezamenlijk overleg verdere actie afgesproken.

Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren en/of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dat beeldscherm volgens een andere methode gekalibreerd is. Indien de klant de foto’s laat printen bij een labo naar eigen keuze bestaat de mogelijkheid dat deze niet van dezelfde helderheid en/of kleurweergave zijn als de digitale beelden afgeleverd door de fotograaf. Wim Wyloeck photography is om die reden dan ook niet verantwoordelijk als het eindproduct afwijkt en/of de kleurweergave verschilt op het beeldscherm van de klant.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum (vermeld op de bon) en niet inwisselbaar voor contanten.

Copyright van de foto’s

Wim Wyloeck photography behoudt te allen tijde het auteursrecht (copyright) op alle gemaakte foto’s.
De klant geeft de toestemming aan Wim Wyloeck photography om de beelden te mogen gebruiken ter zelfpromotie zoals voor reclame en gebruik op sociale media (website/facebook/twitter/instagram/etc.) gerelateerd aan Wim Wyloeck photography.
Indien de klant hier bezwaar tegen heeft dan dient hij/zij dit vooraf duidelijk kenbaar te maken (vóór aanvang van de fotosessie).

Bij aankoop van digitale beelden mag de klant deze ENKEL gebruiken voor privégebruik.
Tenzij uitdrukkelijk vermeld op de factuur dat een commerciële licentie verleend wordt, is het NIET TOEGESTAAN om bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden of te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media (schending van het auteursrecht gestipuleerd in de Belgische wetsartikelen betreffende het auteursrecht).

Voor gebruik op sociale media (vb. facebook, twitter, instagram, flickr, enz.) vragen we de klant om de foto’s ‘geschikt voor sociale media’ te gebruiken (met watermerk/logo). Wij kunnen jullie hiertoe niet verplichten, maar het gebruik van de foto met logo/watermerk vermindert aanzienlijk de kans dat de foto gereproduceerd wordt of gebruikt wordt voor commerciële doeleinden door derden.

Privacy & persoonsgegevens

Wim Wyloeck photography verbindt zich ertoe in geen geval de persoonlijke gegevens van de klant (adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) door te geven aan derden.
De privacyverklaring in kader van GDPR (AVG) kan u hier te allen tijde raadplegen :https://www.wimwyloeckphotography.be/privacy

Betalings- en verkoopsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar hetzij in contanten, hetzij via overschrijving binnen 15 dagen na factuurdatum.
In geval van niet-betaling op de vervaldatum, wordt een administratieve kost van 10% bovenop het totaalbedrag van de factuur aangerekend.
Wim Wyloeck photography is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.
Alle opmerkingen/klachten in verband met de facturatie moeten ons bereiken uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur.
Bij gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken waaronder Liedekerke ressorteert bevoegd.